วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ร่วมบุญสร้างพระประธาน พระพุทธเมตตา หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ เป็นประธาน และ ประดิษฐานในพระมหาเจดีย์หลวงปู่มั่น

บอกบุญ จาก สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต
และ อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป

( พระประธานสร้างสมบูรณ์แล้วเสร็จ)


สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิตได้มีการจัดสร้าง และบูรณะในส่วนของเจดีย์ และ ศาลาปฎิบัติธรรม ซึ่งถาวรสถานเหล่านี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ ต้องอาศัยแรงศรัทธาทั้งครูบาอาจาร์ย และ ญาติโยม ร่วมกัน โดยมีองค์หลวงปู่บุญพิณ กตปุญโญ เป็นประธาน ซึ่งในบางครั้งที่มีการร่วมบุญกันนั้นก็จะมีการบอกต่อกันในวงแคบซึ่งหลายๆคนที่ไม่ได้มีโอกาสมาทำบุญที่นี่บ่อยๆก็อาจจะพลาดโอกาสดีดีที่จะได้ร่วมสร้างบุญกุศลในโอกาสอันดี จึงขออาศัยช่องทางนี้อีกแรงเพื่อกระจายข่าวสารบุญให้ผู้ที่มีความศรัทธาได้ติดตาม

อยากทราบทางไป
 สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต กระทู้ จังหวัดภูเก็ต >> คลิ๊กเลย!!ร่วมสร้างพระประธาน พระพุทธเมตตาแกะจากหินหยก ประดิษฐานในพระมหาเจดีย์หลวงปู่มั่น
(บทความวันที่ 15/07/16)

โดยใช้รูปแบบเกาะสลักเท่าของจริงจากพระประธานในพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยมีตำนานที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระพุทธเมตตาอยู่คือ ครั้งหนึ่ง พระเจ้า สาสังการ กษัตริย์จากเบงกอลผู้นับถือฮินดู เมื่อขึ้นครองราชก็ได้มีนโยบายให้ทำลายพุทธศานาเสียจึงได้สั่งให้ทำลายต้นศรีมหาโพธิ์ และได้เข้าไปในพระมหาเจดีย์จนพบ พระพุทธเมตตา เมื่อได้สบพระเนตรแล้ว ครั้นคิดจะทำลายด้วยตนเองก็ทำไม่ลง จึงส่งทหารมาทำงานแทน เมื่อทหารคนนั้นมาถึงก็ไม่กล้าทำลาย อีกทั้งตนก็เป็นชาวพุทธ แต่หากไม่ทำก็กลัวอาญา ดังนั้นจึงมีความคิดว่า แต่ซ่อนพระพุทธรูปไว้ก็คงเป็นพอ จึงเอาอิฐมาก่อปิดทางเข้าเสีย จึงทำให้พระพุทธเมตตายังคงอยู่จวบจนทุกวันนี้

" แม้แต่ศัตรูไพรี ยังกลับมีใจเมตตา "
โดยครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันที่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจะได้มีส่วนร่วมเป็นประธานจัดสร้างพระพุทธรูปกันโดยเท่าเทียมตามกำลังศรัทธาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ด้วยตนเองที่สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต กระทู้ป่าตอง ภูเก็ต โดยเขียนใบปวรณา ถวายกับหลวงปู่บุญพิณได้โดยตรง

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป

ครูบาอาจาร์ยท่านได้กล่าวไว้ อานิสงส์นั้นมีมาก เป็นพุทธบูชาให้ระลึกถึง พุทธคุณ  ซึ่งผลแห่งความดีนี้ นอกจากจะปรากฏผลต่อตนเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหมู่มากที่มีจิตศรัทธาได้บูชากราบไหว้ และดำรงสืบทอดซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป ซึ่งอานิสงส์การจัด สร้างพระพุทธรูปมีโดยรวมดังนี้

1. อกุศลกรรมที่มีมาแต่อดีตนั้น จักได้ผ่อนหนักเป็นเบา จากเบาเป็นคลายเสีย
2. เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง จากสรรพอันตรายทั้งปวง หรือผู้ใดคิดปองร้ายก็มิได้สำเร็จ
3. เจ้ากรรมนายเวรแต่เก่า เมื่อได้รับอนุโมทนาบุญแล้ว จะได้อโหสิกรรม เลิกจองเวรซึ่งกันและกัน
4. เหล่าบรรดา ยักษ์ ผี เสือร้าย สัตว์พิษ ก็ไม่ทำร้ายได้ อยู่ที่ไหนก็ปลอดภัย
5. จิตใจสงบดี มีราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานรุ่งเรือง มงคล ผู้คนก็นับถือ หนี้สินจะหมด
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) มีวาสนา ครอบครัวก็มีความสุข
7. คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดิน เทวดา ร่วมยินดี มิตรสหายถ้อยพาที เลื่อมใส
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายไข้ คนป่วยหายดี ความลำเค็ญเป็นสูญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย เพื่อได้บวช
9. พ้นจากมวล อกุศล หากเกิดใหม่ก็เป็นผู้มีบุญ ปัญญาล้ำเลิศ ประเสริฐ
10.สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็น กุศลจิต แก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟัง ธรรม จาก พระอริยะเจ้า มีปัญญาในธรรมแก่กล้า ดวงตาเห็นอริยมรรคหลุดพ้นจากกกองกิเลส สามารถได้ อภิญญาหก สำเร็จ โพธิญาณฯลฯ


หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
"สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัปป์ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัปป์ "

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ 

“การสร้างพระพุทธรูป จัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในเรื่องกรรมฐานจัดเป็น พุทธานุสสติกรรมฐาน ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก ถ้า ถวายปัจจัย ถวายเป็นของสงฆ์ จัดว่าเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา จัดเป็น จาคานุสสติกรรมฐาน เกิดมาชาติหน้าก็รวย การสร้างพระถวาย ด้วยอำนาจพุทธบูชา ทำให้มีรัศมีกายมาก เป็นคนสวยตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า พุทธบูชา มหาเตชะวัณโต การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก" หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว

ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นพระอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ-แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน
หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา

การสร้างพระนั้นเปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคนและจำนวนครั้ง


หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี "ความเห็นตรง เห็นถูกแท้" เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตายขอบคุณที่มาจากเว็บ http://board.palungjit.com

ร่วมถวายสังฆทานและปัจจัยร่วมสร้างพระพุทธรูปกับหลวงปู่บุญพิณ


tag: หลวงปู่บุญพิณ กตปุญโญ,สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต,ป่าตอง,ภูเก็ต,ร่วมบุญสร้างพระประธาน,พระพุทธเมตตา,อานิสงน์สร้างพระพุทธรูป,หลวงปู่คู่วัดสะแก,หลวงพ่อฤาษีลิงดำ,หลวงพ่อพระราชพหรมญาน,หลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัว,หลวงพ่อจรัญ,หลวงปู่ครูบาชัยยะ

เดชอนันต์ - สุวรรณโณ - บุตร 15/07/16

เดชอนันต์ สุวรรณโณ บุตร Dejarnan Suwanno Booth