วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ร่วมบุญสร้างพระประธาน พระพุทธเมตตา หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ เป็นประธาน และ ประดิษฐานในพระมหาเจดีย์หลวงปู่มั่น

บอกบุญ จาก สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต
และ อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป

( พระประธานสร้างสมบูรณ์แล้วเสร็จ)


สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิตได้มีการจัดสร้าง และบูรณะในส่วนของเจดีย์ และ ศาลาปฎิบัติธรรม ซึ่งถาวรสถานเหล่านี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ ต้องอาศัยแรงศรัทธาทั้งครูบาอาจาร์ย และ ญาติโยม ร่วมกัน โดยมีองค์หลวงปู่บุญพิณ กตปุญโญ เป็นประธาน ซึ่งในบางครั้งที่มีการร่วมบุญกันนั้นก็จะมีการบอกต่อกันในวงแคบซึ่งหลายๆคนที่ไม่ได้มีโอกาสมาทำบุญที่นี่บ่อยๆก็อาจจะพลาดโอกาสดีดีที่จะได้ร่วมสร้างบุญกุศลในโอกาสอันดี จึงขออาศัยช่องทางนี้อีกแรงเพื่อกระจายข่าวสารบุญให้ผู้ที่มีความศรัทธาได้ติดตาม

อยากทราบทางไป
 สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต กระทู้ จังหวัดภูเก็ต >> คลิ๊กเลย!!ร่วมสร้างพระประธาน พระพุทธเมตตาแกะจากหินหยก ประดิษฐานในพระมหาเจดีย์หลวงปู่มั่น
(บทความวันที่ 15/07/16)

โดยใช้รูปแบบเกาะสลักเท่าของจริงจากพระประธานในพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยมีตำนานที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระพุทธเมตตาอยู่คือ ครั้งหนึ่ง พระเจ้า สาสังการ กษัตริย์จากเบงกอลผู้นับถือฮินดู เมื่อขึ้นครองราชก็ได้มีนโยบายให้ทำลายพุทธศานาเสียจึงได้สั่งให้ทำลายต้นศรีมหาโพธิ์ และได้เข้าไปในพระมหาเจดีย์จนพบ พระพุทธเมตตา เมื่อได้สบพระเนตรแล้ว ครั้นคิดจะทำลายด้วยตนเองก็ทำไม่ลง จึงส่งทหารมาทำงานแทน เมื่อทหารคนนั้นมาถึงก็ไม่กล้าทำลาย อีกทั้งตนก็เป็นชาวพุทธ แต่หากไม่ทำก็กลัวอาญา ดังนั้นจึงมีความคิดว่า แต่ซ่อนพระพุทธรูปไว้ก็คงเป็นพอ จึงเอาอิฐมาก่อปิดทางเข้าเสีย จึงทำให้พระพุทธเมตตายังคงอยู่จวบจนทุกวันนี้

" แม้แต่ศัตรูไพรี ยังกลับมีใจเมตตา "
โดยครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันที่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจะได้มีส่วนร่วมเป็นประธานจัดสร้างพระพุทธรูปกันโดยเท่าเทียมตามกำลังศรัทธาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ด้วยตนเองที่สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต กระทู้ป่าตอง ภูเก็ต โดยเขียนใบปวรณา ถวายกับหลวงปู่บุญพิณได้โดยตรง

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป

ครูบาอาจาร์ยท่านได้กล่าวไว้ อานิสงส์นั้นมีมาก เป็นพุทธบูชาให้ระลึกถึง พุทธคุณ  ซึ่งผลแห่งความดีนี้ นอกจากจะปรากฏผลต่อตนเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหมู่มากที่มีจิตศรัทธาได้บูชากราบไหว้ และดำรงสืบทอดซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป ซึ่งอานิสงส์การจัด สร้างพระพุทธรูปมีโดยรวมดังนี้

1. อกุศลกรรมที่มีมาแต่อดีตนั้น จักได้ผ่อนหนักเป็นเบา จากเบาเป็นคลายเสีย
2. เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง จากสรรพอันตรายทั้งปวง หรือผู้ใดคิดปองร้ายก็มิได้สำเร็จ
3. เจ้ากรรมนายเวรแต่เก่า เมื่อได้รับอนุโมทนาบุญแล้ว จะได้อโหสิกรรม เลิกจองเวรซึ่งกันและกัน
4. เหล่าบรรดา ยักษ์ ผี เสือร้าย สัตว์พิษ ก็ไม่ทำร้ายได้ อยู่ที่ไหนก็ปลอดภัย
5. จิตใจสงบดี มีราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานรุ่งเรือง มงคล ผู้คนก็นับถือ หนี้สินจะหมด
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) มีวาสนา ครอบครัวก็มีความสุข
7. คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดิน เทวดา ร่วมยินดี มิตรสหายถ้อยพาที เลื่อมใส
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายไข้ คนป่วยหายดี ความลำเค็ญเป็นสูญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย เพื่อได้บวช
9. พ้นจากมวล อกุศล หากเกิดใหม่ก็เป็นผู้มีบุญ ปัญญาล้ำเลิศ ประเสริฐ
10.สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็น กุศลจิต แก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟัง ธรรม จาก พระอริยะเจ้า มีปัญญาในธรรมแก่กล้า ดวงตาเห็นอริยมรรคหลุดพ้นจากกกองกิเลส สามารถได้ อภิญญาหก สำเร็จ โพธิญาณฯลฯ


หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
"สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัปป์ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัปป์ "

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ 

“การสร้างพระพุทธรูป จัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในเรื่องกรรมฐานจัดเป็น พุทธานุสสติกรรมฐาน ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก ถ้า ถวายปัจจัย ถวายเป็นของสงฆ์ จัดว่าเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา จัดเป็น จาคานุสสติกรรมฐาน เกิดมาชาติหน้าก็รวย การสร้างพระถวาย ด้วยอำนาจพุทธบูชา ทำให้มีรัศมีกายมาก เป็นคนสวยตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า พุทธบูชา มหาเตชะวัณโต การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก" หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว

ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นพระอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ-แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน
หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา

การสร้างพระนั้นเปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคนและจำนวนครั้ง


หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี "ความเห็นตรง เห็นถูกแท้" เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตายขอบคุณที่มาจากเว็บ http://board.palungjit.com

ร่วมถวายสังฆทานและปัจจัยร่วมสร้างพระพุทธรูปกับหลวงปู่บุญพิณ


tag: หลวงปู่บุญพิณ กตปุญโญ,สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต,ป่าตอง,ภูเก็ต,ร่วมบุญสร้างพระประธาน,พระพุทธเมตตา,อานิสงน์สร้างพระพุทธรูป,หลวงปู่คู่วัดสะแก,หลวงพ่อฤาษีลิงดำ,หลวงพ่อพระราชพหรมญาน,หลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัว,หลวงพ่อจรัญ,หลวงปู่ครูบาชัยยะ

เดชอนันต์ - สุวรรณโณ - บุตร 15/07/16

เดชอนันต์ สุวรรณโณ บุตร Dejarnan Suwanno Booth

อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน คืออะไร ?

อากรแสตมป์


ครั้งหนึ่งผมมีความต้องการ แจ้งยกเลิกอินเตอร์เน็ต และกรรมสิทธินั้นต้องเป็นของพ่อผม ซึ่ง ได้ย้ายไปทำงานต่างจังหวัดระยะหนึ่ง แต่หากไม่ยกเลิก เดือนนี้ผมก็ต้องจ่ายฟรีๆ 1 เดือน  ต้องใช้แบบฟอร์มโอนกรรมสิทธิ ซึ่งต้องใช้สำเนาผู้โอนกรรมสิทธิและติด " อากรแสตมป์ " 


แล้วมันคืออะไร? หาซื้อที่ไหนก็ไม่รู้

ถามใครก็ไม่รู้จัก คิดว่าเป็นสแตมป์เลยไปหาซื้อที่ เซเว่น แล้วก็ไปรษณีย์ ร้านขายยา จนสุดท้าย
ใช่แล้วมีขาย จำหน่าย"กรมสรรพากร" นั่นเอง


โดยอากรสแตมป์ที่ว่า มี 3 ชนิด คือ 1 ดวง 20 บาท , 5บาท , และ 1บาท.

อากรแสตมป์คืออะไร ?


อากรแสตมป์ เสมือน ตราสารชนิดหนึ่ง ที่ใช้ประทับในเอกสารสำคัญหลายชนิด โดยเอกสารนั้นๆจะเกี่ยวข้องกับการเรื่องของภาษี หรือ เสียภาษี อาทิเช่น เอกสารการโอนกรรมสิทธิ ใบโอนหุ้น เป็นต้น โดยอัตรามูลค่าที่ต้องใช้จะถูกคำนวนจากมูลค่าของสัญญานั้น อ่านเต็มๆจากวิกิ คลิกเล้ย!! 

tag: อากรสแตมป์,ซื้อที่ไหน,คืออะไร,เดชอนันต์,สุวรรณโณ,บุตร,dejarnan,suwanno,booth


เดชอนันต์ สุวรรณโณ บุตร Dejarnan Suwanno Booth
เดชอนันต์ - สุวรรณโณ - บุตร 15/07/16

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

5 รถนอกยอดนิยมของตัวร้าย เจ้าพ่อ มาเฟีย หรือหน่วยงานลับ ในภาพยนต์และชีวิตจริง

หลายถ้าหากพูดถึงเรื่อง รถยนต์ หลายๆคนก็จะมีความชอบในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป วันนี้ผมจะนำเสนอบทความรถยนต์ที่มีภาพลักษณ์ในรูปแบบโทนสีเข้ม ที่ดูลึกลับ ดุดัน ดูน่าหวั่นเกรง ยอดนิยมของบรรดาเหล่า เจ้าพ่อ มาเฟีย บุคคลผู้มีอิทธิพล หรือ ได้รับการบรรจุเข้าเป็นรถประจำการของหน่วยต่างๆ แม้จะไม่ได้เป็นรถตัวร้ายเสมอไป แต่ภาพลักษณ์ดุดัน แข็งแกร่ง  น่าค้นหา จึงเป็นที่นิยมนำมาประกอบภาพยนต์กันมากมาย

1.Chevlolet Suburban and Tahoe
ภาพ Chevlolet Suburban จาก http://buyersguide.carsoup.com/
อีกหนึ่ง SUV ( Sport Utility Vehicle )จากค่าย GM ที่มีโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาให้มีตัวถังขนาดใหญ่และยกสูงขึ้นกว่ารถปกติทั่วไปแบบ FULL SIZE โดยเป็นหนึ่งในรถที่หน่วยงานราชการต่างประเทศ ทหาร ตำรวจ หรือแม้กระทั่งวงการภาพยนต์ใช้ประกอบภาพยนต์มาหลายยุคหลายสมัย โดยส่วนใหญ่จะเป็นรถของตัวร้ายหรือหน่วยงานลับเสียมากกว่า โดย Chevlolet มีรุ่นที่ผลิตในตัวถังใกล้เคียงกันคือ Suburban ตัวถังยาวและ Tahoe ตัวถังสั้น โดยมีแฝดร่วมสาขาอีกสองนั่นคือ GMC Yukon Denali นั่นเอง
 Fast and Furious 7 ที่มา http://car.boxzaracing.com


 Transformers: Dark of the Moon
ที่มา www.pinterest.com/pin/2783788206872136272.Mercedes-Benz G-Class
Mercedes-Benz G-Class  ภาพจาก en.wheelsage.org
ออฟโรดหรูพันธุ์ลุยแห่งค่ายดาวสามแฉก ที่ยังใช้ตัวถังเดิมมาจนถึงปัจจุบันทันยุคทันสมัยมากว่า 4 ทศวรรษ ที่สำคัญ G-Class ยังถือได้ว่าเป็นออฟโรดสายลุยพันธ์แท้ที่ดีที่สุดของค่ายอีกด้วย ทั้งความคลาสิกและความหรูหราอย่างลงตัว โดยในภาคสนามก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรถประจำการที่ได้รับความนิยมสูง ในประเทศต่างๆ เช่น  ออสเตรีย อาเจนติน่า เยอรมันนี ฝรั่งเศส  ฟินแลนด์ แคนนาดา โครเอเซีย ฯลฯ

Jurassic World
ที่มา www.motortrend.com
A Good Day to Die Hard
ที่มา www.motortrend.com
3.JEEP Grand Cherokee 
Jeep Grand Cherokee 2016 ภาพจาก youtube.com
ยอดรถออฟโรดที่มีเอกลักษณ์ ของค่าย JEEP รถตำนานที่มีตัวถังทนทาน และเครื่องยนต์ที่ทรงพลังพร้อมสมรรถภาพการลุยที่เรียกได้ว่าสุดยอดขาลุยรุ่นเก๋า โดยในรุ่นของปีหลัง ได้เน้นให้ตกแต่งห้องโดยสารและวัสดุลายไม้สีเข้มเพื่อภาพลักษณ์ที่หรูหรา เพื่อปรับกลยุทธรับมือตลาดรถหรูที่แต่ละค่ายปล่อยออกมากันอย่างคึกคัก ด้วยเครื่องยนต์ที่สุดยอดของ Chrysler ตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมานั้นสามารถรองรับน้ำมัน E85 ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

4.Hammer
HAMMER H2 และรุ่น 10 ล้อ ภาพจากwww.zafiracafe.com
รถยนต์สไตล์ยานเกราะทหาร Humvee ซึ่งเป็นรถบุกลุยที่สุดยอดมากในยุคนั้นโดยรุ่น H2 นั้นมีตัวถังขนาดใหญ่ที่เรียกได้ว่า หาที่จอดตามห้างนี้ต้องจอดคันครึ่งกันเลย เครื่องยนต์ ที่ใหญ่   ดีไซน์ที่ดูแรงจนเป็นตัวพ่อ ซึ่งยอดคนเหล็ก อาร์โนลด์ ชวาเซเนกเกอร์ ก็ใช้รุ่นนี้ แม้ทางบริษัทยักษ์ใหญ่ GM จะไม่ได้มีแผนการพัฒนารุ่นต่อไปอย่างเป็นทางการ แต่ดีไซน์และเอกลักษณ์ของ Hummer ก็ยังต้องถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่มีภาพลักษณ์ดูดุดัน ยิ่งใหญ่ และเวลาเห็นรถประเภทนี้ขับมาเป็นขบวนแล้วละก็ต้องขอบอกเลยว่า "ต้องไม่ธรรมดาแน่นอน" โดยมีทั้งหมด  3 รุ่น คือ H1(รูปทรง Humvee) H2 และ H3 ที่ดัดแปลงเครื่อง ตัวถัง ให้มีขนาดเล็กลงจากรุ่น H2
Tranformer movie
www.madness-us-cars.com


Need For Speed
www.imcdb.org
5.Toyota Prado

 ภาพจาก www.caradvice.com.au
หากด้านยุโรบจะยกนิ้วให้ Benz G class เป็นสุดยอดสายลุย ด้านรถญี่ปุ่นเราก็มี Toyota Prado ที่เป็น SUV สมบุกสมบัน เรียกได้ว่าลุยได้ทุกสภาพถนน การออกแบบรถภายนอกให้โดดเด่นด้วยความหรูหรามีระดับ ส่วนภายในก็ยังคงตกแต่งด้วยวัสดุสุดพรีเมี่ยม ที่ให้ความหรูหราไม่แพ้ภายนอก และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายมาให้อย่างครบครัน โดยได้มีบางค่ายนำรถไปพัฒนาและทดสอบระบบกันกระสุนและระเบิดอีกด้วย
www.aressecurityvehicles.comเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทความนี้ ซึ่งโดยรวมเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ความชอบ บวกกับประสบการ์ณบนท้องถนนที่ได้พบเจอหากมีความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรบอกต่อกันได้เลยครับ 


http://www.dejarnan.com/

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระเครื่องคู่กาย ตอน "ที่มาของการสะสมพระเครื่อง"

ตอน "ที่มาของการสะสมพระเครื่อง"


หลายๆคนคงคุ้นเคยดีกับคำว่า พระเครื่อง ที่เซียนพระน้อยใหญ่ทั้งหลายพากันห้อยให้เต็มคอ หรือ มีแผงให้เช่าบูชากันมาก จนแทบจะเรียกได้ว่า ปัจจุบัน วงการพระเครื่องนั้นมีความนิยมกันอย่างกว้างขวางในหลากหลายกลุ่ม ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นคนเก่าคนแก่เสมอไป จนปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะวัดเท่านั้นที่สร้างวัตถุมงคลให้เช่าบูชา แต่บรรดาอาจาร์ยขมังเวทย์ทั้งหลายก็ทำออกมาให้ลูกศิษย์ได้ติดตัวบูชา ทั้งนี้ จุดประสงค์และเจตนาของผู้สร้างและผู้ครอบครองนั้นคือกุญแจสำคัญที่จะแสดงถึงสถานะของวัตถุสิ่งนั้นว่า จะสร้างไปในทางที่ดีหรือไม่


สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบว่าพระเครื่อง คืออะไร ผมมีบทความที่ได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้แนะนำให้อ่านกันครับ

พระเครื่องคืออะไร อ่านบทความ คลิ๊ก!!

ส่วนบทความนี้ ผมจะเล่าถึงที่มาของการสะสมพระของผมเองว่าจุดเริ่มต้นและที่มานั้น มีความเป็นไปอย่างไร


( หลวงพ่อแช่ม 2497 องค์ที่ห้อยติดตัวสมัยเด็ก)

ครอบครัวผมนั้น เป็นพุทธศาสนิกทั้งครอบครัวที่พ่อนั้นก็เคยบวชเรียน และแม่ก็ศรัทธาในพุทธศาสนา เป็นเหตุให้เกิดความซึมซับมาตั้งแต่เด็ก โดยตอนยังเล็กพ่อนั้นให้ห้อยหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง  2497 เหรียญสี่เหลี่ยมพัดยศ พร้อมกับเหรียญสตางค์แดง ร้อยสร้อยนาคห้อยติดตัวตลอดเวลาจนเหรียญสึกหรอ โดยชาวภูเก็ตนั้นมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแช่มเป็นอย่างมาก ก่อนที่สร้อยจะขาดและพระเครื่องได้ถูกเก็บเข้ากรุจนทุกวันนี้ เมื่อเริ่มโตมาหน่อย ก็จะติดสอยห้อยตามพ่อแม่ไปงานบุญต่างๆ และที่มาของพระเครื่องครั้งแรกนั้นก็คือ เหรียญที่ระลึกจากงานบุญที่วัดนั้นเอง 
เป็นเหรียญแจกที่ระลึก วัดสะปำของหลวงพ่อช่วง ที่สมัยจำความได้ ตอน ป.5 ป.6 ( พศ.2546 ) นั้นได้เคยเห็นและสัมผัสพระเครื่องเป็นครั้งแรก แต่ยังไม่ได้สนใจอะไรมากนัก รู้แต่เพียงว่า เป็นสิ่งที่ให้จดจำถึงบุญที่ได้ทำเอาไว้ เมื่อได้เห็นพระเครื่ององค์นี้ แต่ก็ไม่ได้ห้อยคอ แม้ตอนมัธยม แม่จะมีความเชื่อเรื่องให้ห้อยพระสีวลีพระเถระอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจ ห้อยๆถอดๆจนสุดท้ายกรอบแตก

( เหรียญข้าวหลามตัดกรมหลวงชุมพร ย้อนยุค มูลนิธิสรรพราเชน )

เวลาล่วงเลยมาจนเรียน วิทยาลัยอาชีวะศึกษา ได้มีพระเครื่องเป็นของตัวเอง องค์แรกมาจากการร่วมบุญ บูรณะศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร งานกรมหลวงชุมพรสะพานหินภูเก็ตปีประมาณ พศ.2555 ไม่แน่ใจพศ นักแต่ศาลเสด็จเตี่ยตอนนั้น ที่มีความทรุดโทรมให้เห็น  ซึ่งหลังจากบริจาคก็ไม่ได้สนใจอะไร เพราะคิดแต่ว่า ร่วมทำบุญเฉยๆ แล้วจะไปหาของกินในงานต่อ แต่โฆษกเดินเอาพระมายื่นใส่มือให้ เป็นอันต้องรับตามมารยาท

( พระขุนแผนทรงพลใหญ่เนื้อกาฝากรักแก้วสารพัดนึกรุ่น2 พระครูปลัดสมภูมิ วัดพิชยญาติ ) 

ด้วยการไม่มีความรู้เรื่องพระเครื่อง จึงคิดสงสัยว่า นี่คือพระอะไร ก็นึกไม่ออก ด้วยนิสัยที่ค่อนข้างเจ้าชู้ในสมัยนั้น จึงคิดออกอยู่อย่างเดียวตามที่คนเฒ่าคนแก่พูดกันว่า เจ้าชู้ต้องห้อยขุนแผน เอ แล้วที่เรามีเนี่ยใช่รึป่าว? จึงลองค้นหารูปในอินเตอร์เน็ต ปรากฏว่าพระที่ได้รับมานั้น เป็นพระผงพิมพ์ขุนแผน หรือ พระพุทธชินราชกรอบแก้ว ตรงตามลักษณะทุกประการ โดยเรื่องรูปถ่ายไม่ได้บรรทึกไว้ เป็นที่น่าเสียดาย เพราะหลังจากเลี่ยมกรอบห้อยคอแล้ว ก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณมาก เพราะ ไม่ว่าจะเครื่องที่ห้อยนั้นจะมีอิทธิอะไรอย่างที่เขาร่ำลือหรือไม่ เจ้าตัวเองก็เป็นปลาไหลขั้นเทพอยู่แล้ว ไหลตามน้ำกันไปตามระเบียบ แรงกันจนกรอบพระแตกกันเลยทีเดียวเชียว 

จากนั้นเมื่อมีงานกรมหลวงชุมพรจัดขึ้นก็จะรีบไปร่วมบริจาคซ่อมแซมอาคารและได้พระเครื่องที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับมาทุกที จนปัจจุบันนี้ การบูรณะเสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อขับรถผ่านทีไรก็ทำให้นึกถึงว่าเรานั้น ก็มีส่วนแห่งบุญนี้ เป็นอันชื่นใจ นึกถึงความดีเล็กๆน้อยๆที่เคยได้ทำไว้

(พระสะสม)

หลังจากนั้น พศ.2557 ได้เริ่มทำงานโรงแรม และเผลอไปถอดอาบน้ำเปลี่ยนชุดในห้องน้ำพนักงาน และลืมไว้ หายกันไปตามระเบียบ เป็นอันเสียดายมาก แต่ก็เข้าใจว่าเปนความสะเพร่าของตนเอง จึงไม่ได้โทษใคร แม้มีพี่ไอทีใจดีจะย้อนกล้องวงจรปิดดูให้ก็ไม่เป็นไร เพราะส่วนตัวนั้น คิดว่าเราเองก็มีอีกหลายองค์ ถือว่าแบ่งๆกันไปแล้วกัน ไม่อยากผิดใจ ใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น ผมคงเคยไปเอาของใครมาก็เลยต้องเป็นแบบนี้ ให้เวรกรรมเลิกแล้วต่อกัน เป็นอันจบ จากจะเสียใจ กลายเป็นอภัยทานซะอย่างนั้น

จบตอน  3.1 "ที่มาของการสะสมพระเครื่อง"

โดยตอนต่อไป ผมจะเล่าถึง การได้ร่วมทำบุญ และ การได้รับของที่ระลึกจากหลวงปู่ที่ผมได้ไปทำบุญจากตัวท่านเอง และ ความศรัทธาต่อการได้ให้ทาน รักษาศีลกันในตอนต่อไปนะครับ

กับตอนที่มีชื่อว่า 3.2 " ที่ระลึกบุญ " tag: สะสมพระเครื่อง,พระเครื่องคู่กาย,พระเครื่องติดตัว,พระขุนแผน,กรมหลวงชุมพร,อาจาร์ยช่วงวัดสะปำ,ภูเก็ต,เดชอนันต์,สุวรรณโณ,บุตร,บุหงาสาคร,ฉัตรอนันต์,สมบัติ,ทำบุญ


เดชอนันต์ สุวรรณโณ บุตร Dejarnan Suwanno Booth
เดชอนันต์ - สุวรรณโณ - บุตร 28/05/16

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ทางไป สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต ป่าตอง ภูเก็ต สถานที่สร้าง พระมหาเจดีย์ภูริทัตโต

ทางไป สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต ป่าตอง ภูเก็ต

สถานที่สร้าง พระมหาเจดีย์ภูริทัตโต บรรจุ พระทันตธาตุ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 


( ภาพหลวงปู่บุญพิณและคณะสงฆ์กำลังให้พรแก่ญาติโยม )
หลายคนอาจจะเคยรู้จักชื่อมาบ้างแล้ว เนื่องจากที่นี่ได้เริ่มจัดสร้างมาตั้งแต่ ปี พศ.2554 ที่มีการสร้างกุฏิหลวงปู่บุญพิณ กตปุญโญ และพัฒนาขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ มีศาลา และที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม ท่ามกลางความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์บนป่าเขา ทั้งที่จริงแล้วอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง 
( ขอขอบคุณภาพ http://www.ubonpra.com/board/index.php?topic=1252.0 )
เริ่มต้น ต้องเดินทางมาที่เขตกระทู้ ที่พักสงฆ์ตั้งอยู่บนเชิงเขานาคเกิดจำนวนเนื้อที่รวมประมาณ 10 ไร่เศษ ทางเข้าอยู่กึ่งกลางบนเขาป่าตองพอดี ( ที่มีคนขับรถส่วนใหญ่ผ่านไปมาชอบบีบแตรหน้าศาลเจ้าพ่อเสือ ) โดยคุณบูรณะ กลิ่นชิต ( โกใข่ ) และครอบครอบ ได้ถวายที่ และนิมนต์หลวงปู่บุญพิณ กตปุญโญ มาจำวัด แล้วตั้งชื่อว่า " ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต " บนเขาทางไปหาดป่าตอง ทางขึ้นอยู่ด้านข้างศาลเจ้าพ่อเสือเลี้ยวซ้ายขึ้นไป และขับตรงขึ้นไปเรื่อยๆ
( ทางขึ้นอยู่ข้างศาลเจ้าพ่อเสือบนเขาป่าตอง ซ้ายมือ )
( ทางลาดขึ้นค่อนข้างชัน )
เมื่อเลี้ยวซ้ายก็จะพบถนนเส้นเล็กๆ พอดีรถยนต์ขับสวนสองเลนปูขึ้นไปด้านบนจนสุด

 ( เส้นทางบนเขาที่มีอากาศแจ่มใสและหมอกในบางวัน )
หลังจากทางเข้า ก็จะเจอทางขึ้นที่ลาดชันที่ต้องใช้ความชำนาญในการขับขึ้นลงพอสมควรทั้ง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระหว่างทางจะสามารถสังเกตุวิวข้างทางที่สูงขึ้นจากนั้นไปอีกประมาน 200 เมตรโดยทางที่ขึ้นเป็นทางซีเมนต์ปูลาดตลอดทาง
เมื่อมาถึงทางแยกก็จะมีป้ายบอกทาง ให้เลี้ยวขวา โดยสังเกตุมีพระไพรีพินาศ หันหน้าไปทางทิศตะวันตกประดิษฐานอยู่
 ( สถานที่สร้างเจดีย์ )
 ( มองจากมุมที่จอดรถ )
ขับต่อไปอีกนิดหนึ่งก็จะเจอแยกทางลงแรกที่เป็น สถานที่สร้างพระมหาเจดีย์ภูริทัตโต ศาลา และ ลานจอดรถ โดยกุฏิที่พักของสงฆ์ก็อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ไม่ไกลกันนัก โดยจะสามารถสังเกตุเห็นวิวของหาดและเขตเมืองป่าตองจากที่นี่ได้ด้วย ในส่วนของประวัติโดยละเอียด จะขอทำไว้ในบทความต่อไป
 ( หลวงปู่บุญพิณเดินรับบาตรญาติโยม )
ช่วงเวลา 8 โมงตรง จะมีการตีระฆังเพื่อเป็นการบอกเวลา และให้ สาธุชน เตรียมตรัวใส่บาตร หลวงปู่บุญพิณ ที่จะเดินบนสะพานบุญ ที่จัดสร้าง โดย คุณแม่อุบล หวานดีและครอบครัว คุณพ่อเพียร คุณแม่วรรณะ และ ครอบครัว ร่วมสร้าง โดยถือคติเชื่อมคนกับธรรมะ เพื่อไว้เป็นสะพานสร้างบุญกุศล นั่นเอง โดยบาตรที่จะใส่ที่สะพานนี้จะใส่ข้าวสวย ส่วนกับข้าวจะจัดใส่สำรับ จาน ถ้วย ถวายเป็นสังฆทาน

 ( เหล่าพุทธศาสนิกชนช่วยกันประเคนอาหาร )
 ( เสียงหลวงปู่บุญพิณให้พร - วันสารทเดือนสิบ - ขอขอบคุณวิดิโอจากคุณ Nualchavee 2095 )
หลังจากนั้นจะเป็นการถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ และ รับพรจากหลวงปู่บุญพิณ และ คณะ ซึ่งระหว่างนั้นจะมีการทำบุญรายวันและถวายผ้าไตร เพื่อเป็นปัจจัยในการจัดสร้างพระมหาเจดีย์หลวงปู่มั่นอีกด้วย 
 ( พระทันตธาตุหลวงปู่มั่น และ แบบจำลองก่อสร้างพระมหาเจดีย์ )
ทั้งนี้ถือเป็น โอกาสที่ดีของ พุทธศาสนิกชน ชาวภูเก็ต และ ชาวกระทู้-ป่าตอง ที่ได้มีโอกาสร่วมสร้างมหากุศลและมีพระสุปฏิปันโน มาอยู่เป็นเนื้อนาบุญ ทั้งนี้ หลวงปู่บุญพิณ ท่านก็เป็นพระวิปัสสนาจารย์ชื่อดัง แห่งวัดผาเทพนิมิต ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ที่มีลูกศิษย์และผู้ศรัทธาเป็นจำนวนมากทั้งในเขตจังหวัด ภาค จนไปถึง คณะศิษย์ประเทศอินโดนิเซีย


 ( งานวางศิลาฤกษ์ เจดีย์ 6 พฤษจิกายน 2558 )
หลวงปู่บุญพิน เป็นหนึ่งในพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ที่มีลูกศิษย์ศรัทธานับถือมาก เป็นพระที่เคร่งครัดในการปฏิบัติกรรมฐาน มีเรื่องเล่ามากมาย ว่าท่านๆที่เคยไปกราบสักการะหลวงปู่บุญพิน ต่างบอกกันว่าหลวงปู่บุญพิน เป็นพระอริยสงฆ์ ที่หยั่งรู้วาระจิตของคนที่ไปกราบสักการะ มีเรื่องเล่าและเหตุการ์ณในชีวประวัติท่านมากมายที่น่าสนใจ ซึ่งจะทำบทความประวัติโดยละเอียดให้ได้อ่านกันในภายหลัง
( ถวายปัจจัยหลวงปู่บุญพิณ - ฐานพระเจดีย์กำลังก่อสร้าง )
ในส่วนของ พระมหาเจดีย์ภูริทัตโต ปี พศ.2559 ก็ได้มีการดำเนินการสร้าง รวมทั้งซ่อมแซมสถานที่พัก ผู้ปฏิบัติธรรม ชี ชีพราหมณ์ ต่อเนื่องอีกด้วย ดังนั้นสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมบุญ สามารถเดินทางมาติดต่อได้โดยตรงกับทางสำนักสงฆ์ หรือเขียนใบปวรณา ถวายหลวงปู่โดยตรง เพื่อเป็นปัจจัยในการดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ให้แล้วเสร็จ เป็นพุทธสถาน มหาบุญมหากุศล  และเป็นถาวรสถานในพุทธศาสนาสืบไป 
 ( ผู้เขียน - คุณแม่ บุหงา สาคร )
ขอ อนุโมทนาสาธุ แก่ ทุกท่านที่อ่านบทความนี้ ด้วยจิตศรัทธา และ ขอบทความจะมีประโยชน์เป็นเครื่องชี้นำทางให้แก่ผู้สนใจ และขอขอบคุณ คุณแม่บุหงาสาคร ที่เป็นผู้มอบภาพประกอบและแนะนำให้จัดทำบทความนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการมาทำบุญที่สำนักสงฆ์ ทั้งยังมอบธรรมะและคอยสั่งสอนอบรมให้ผู้เขียนและสหายธรรมได้รู้จักกับเส้นทางธรรมและคำสอนของพระพุทธเจ้า,ครูบาอาจาร์ย ได้ใกล้ชิดและบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงต้นหนบุญ ป้าภาฯ ลุงบุญช่วย และ คณะ ที่คอยเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆท่าน

สุดท้ายนี้หากบทความนี้เกิดผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

แหล่งข้อมูล : หนังสืองานมุทิตาจิตหลวงปู่่บุญพิณ 2559 จัดทำโดยคณะศิษยานุศิษย์
---------------------------------------------------------------------------
ประมวลภาพเพิ่มเติม


 ( ลุงบุญช่วย- ผู้เขียน ขณะตั้งจิตอธิษฐานถวายภัตราหาร )
 ( คุณแม่บุหงา ป้าภาฯ และคณะ )
 ( แบบจำลองพระมหาเจดีย์ )

( ญาติโยมรอใส่บาตรหลวงปู่บุญพิณ )
( หลวงปู่บุญพิณผู้ข้อมือให้เด็กน้อย )

tag: หลวงปู่บุญพิณ กตปุญโญ,สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต,ป่าตอง,ภูเก็ต

เดชอนันต์ - สุวรรณโณ - บุตร 15/05/16
เดชอนันต์ สุวรรณโณ บุตร Dejarnan Suwanno Booth